Juleevangeliet

Innhold

Hvorfor en frelser

Syndefallet, profetier om frelserens komme

Mari og Josef

Bebudelseskirken

Marias bebudelse.

"Herrens kraft skal komme over deg...du skal føde en sønn, og han skal kalles messias"

Maria får besøk av en engel fra Herren

Maria besøker sin kusine Elisabeth

"Velsignet er du blant kvinner..."

Reisen til Betlehem

"Det utgikk et bud fra keiser Augustu...Josef drog da sammen med sin trolovede Maria

Fødselen

"..og da kom tiden da hun skulle føde."

Frelseren er født.

"Hun fødte en sønn, svøpte Ham og la Ham i en krybbe..."

Hyrdene og englene

"Med ett stod Herrens engel hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem."

Hyrdene tilber barnet.

"La oss gå til Betlehem for å se det som er hendt. Da de så ham falt de på kne og tilbad barnet."

Maria

"Maria gjemte alt i sitt hjerte og grunnet på det."

De tre vise menn og stjernen

"..si oss så hvor er kongebarnet som stjernen forteller om?"

De Tre Vise Menn

"De gikk inn i stallen og fikk se barnet hos Maria, falt de på kne og hyllet det"

Gull, Røkelse og Myrra

"De åpnet så sine skrin og bar frem gaver til barnet: Gull, Røkelse og Myrra

Presentasjon og omskjærelse

"..Simeon tok barnet i sine armer, priste Gud og sa: Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har sakt.Med egne øyne har jeg sett Din frelse."

Flukten til Egypt

"Stå opp og ta barnet og moren med, deg og flyt til Egypt, og bli der til Jeg sier ifra! For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det" Josef stod da opp, tok barnet og moren og drog samme natt til Egypt.